PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ HOTEL PREZIDENT

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Podnikové vzdělávání Hotel Prezident, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004992, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.


Příjemce dotace:

Sárová s.r.o.
Sluneční 385/21, 360 04 Karlovy Vary
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Sára, MUDr. Milada Sárová
IČ: 44796242
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Sára, sara@hotelprezident.cz, tel: 777 240 096
Doba realizace projektu: 1.2.2017 – 31.1.2019


Popis projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj odborných a manažerských dovedností společnosti Sárová s.r.o. - provozovatele Hotelu President v Karlových Varech. Cílem je zvyšování výkonnosti, rozvoj kompetencí a prohloubení znalostí u našich zaměstnanců.

Předpokládáme bezproblémový průběh, jako jediné riziko vidíme přirozenou fluktuaci zaměstnanců.

Zaměstnanci společnosti se budou školit v těchto vzdělávacích aktivitách:

  • Obecné IT
  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Technické a jiné odborné vzdělávání
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy


Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.


Cílová skupina:

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společnosti Sárová s.r.o.


Výsledky projektu:

  • Zásadní prohloubení obecných a specifických znalostí pracovníků společnosti.
  • Upevnit svoji pozici na českém trhu.