Karlovy Vary

Genius loci všude kolem nás

Úvod

Historie Karlových Varů sahá přibližně do roku 1350 kdy, jak legenda praví, přivedli obyvatelé Lokte Karla IV. k horkým pramenům. Posléze započalo první stálé osídlování města v údolí řeky Ohře a v roce 1370 udělil Karel IV. městu privilegia svobodného královského města. 

Od počátku byly léčivé prameny dlouho využívány pouze ke koupelím. Koupele v minerální vodě trvaly až dlouhých 8 hodin.

Teprve roku 1522 lékař a balneolog Václav Payer ve svém latinském spisu Tractatus de Termis Caroli Quarti Imperatoris doporučuje minerální vodu pít. Nastává období, kdy se minerální voda začala užívat na plno k pitné kúře, která posléze nad koupelemi výrazně převážila.

V 18. století měl zásadní zásluhu na rozkvětu lázeňství v Karlových Varech Dr. David Becher (1725 – 1792), který celý svůj život zasvětil novým léčebným metodám, modernizaci balneologie a v neposlední řadě se podílel i na budování lázeňského města.

Sjednotil koupele a pitnou léčbu, nechal vystavět kolonády a doporučil pít vodu při chůzi. 

V 19. století prošlo město rozsáhlou výstavbou nových lázeňských domů, která udala tvář městu tak, jak ho známe dnes. Zámožná klientela z celého světa napomohla rozkvětu města. V tuto dobu vznikaly též dnes již vyhlášené sítě lázeňských vycházkových cest.
Město prosperovalo i díky vývozu a prodeji minerální vody a vřídelní soli.

Karlovy Vary

V období od konce 19. století do období před 1. světovou válkou zažívalo město svůj Zlatý věk a stalo se nejslavnějším lázeňským městem v Evropě, dějištěm nejvýznamnějších setkání osobností z vědecké, politické
i umělecké špičky. Město si oblíbili šlechtici z Ruska, Polska i Saska.

Zlaté období bylo však potlačeno I. světovou válkou, po ní nastala hospodářská krize a záhy na to II. světová válka
a normalizace. Lázeňský život se téměř zastavil.

V době po 2. světové válce byly lázně zestátněny
a klientela se omezila na tuzemskou a na hosty ze Sovětského svazu. Domy a sanatoria chátraly v rukou státu. Po sametové revoluci v roce 1989 se do města opět navrátil život a zanedbané město se vzpamatovalo a opět začalo vzkvétat.

Díky jedinečnosti lázeňských pramenů a tradiční lázeňské léčbě jsou nejslavnější české lázně Karlovy Vary dnes opět významným a oblíbeným místem pro léčení lidí z celého světa, čímž pokračují v tradici započaté již před staletími. Věříme, že věhlas léčivých pramenů zaručí našemu městu hojnou návštěvnost i do budoucna.

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit